Yetgin, Osman, ve Ahmet Kara. 2018. Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygısı Ve Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim 32 (2), 16-27. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/77.