Emre Müezzin, Ece, ve Alim Kaya. 2018. Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Ve Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim 32 (1), 69-90. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/72.