Değirmenci, Gizem, ve Duyan Mağden. 2017. Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Ergenlerde Yaşam Doyumu Ve Okula Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim 31 (2), 1-10. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/64.