Kaplan, İzzet. 2016. Maarif Müfettişlerinin Sınıf/Ders Denetimi Görevlerinden Muaf Tutulmalarına İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim 30 (1), 43-60. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/48.