Akalın, Nahide, ve Azamat Akbarov. 2015. İngilizce Yabancı Dil Bağlamında Dil Öğretimi Etkinliğini Artırmak İçin Mizah Kullanımı. Yaşadıkça Eğitim 29 (2), 11-24. http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/41.