Aslan, Berna, Çağlayan Dinçer, ve Ayşe Gönül Akçamete. 2020. Mentorluk Becerileri Değerlendirme Aracının (MEBDA) Geliştirilmesi. Yaşadıkça Eğitim 34 (1), 168-85. https://doi.org/10.33308/26674874.2020341160.