Satıcı, Begüm. 2020. Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekâ Ile Okul Doyumu İlişkisinde Akademik Mükemmeliyetçilik Ve Ertelemenin Sıralı Aracılığı. Yaşadıkça Eğitim 34 (1), 28-41. https://doi.org/10.33308/26674874.2020341142.