Toprak, Ziya, ve Sevgi Çetiner Bacak. 2019. Ortaokul Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerileri Ile Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim 33 (2), 306-17. https://doi.org/10.33308/26674874.2019332133.