Kozikoğlu, Ishak, ve Kader Camuşcu. 2019. Ortaokul Öğrencilerinin Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşlukları Ile Araştırma/Sorgulamaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Yaşadıkça Eğitim 33 (2), 187-201. https://doi.org/10.33308/26674874.2019332132.