Arslan, Gökmen, ve Ahmet Tanhan. 2019. “Ergenlerde Okul Aidiyeti, Okul İşlevleri Ve Psikolojik Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmes”i. Yaşadıkça Eğitim 33 (2), 318-32. https://doi.org/10.33308/26674874.2019332127.