Çelik, Ali, ve Sultan Bilge Keskinkılıç Kara. 2019. Örgütsel Yabancılaşmanın Yordayıcısı Olarak Farklılıkların Yönetimi. Yaşadıkça Eğitim 33 (2), 333-56. https://doi.org/10.33308/26674874.2019332118.