Alabay, Erhan, ve Sevcan Yağan Güder. 2019. Çocuk Gelişimi Lisans Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Düzeyi Ile Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. Yaşadıkça Eğitim 33 (2), 247-61. https://doi.org/10.33308/26674874.2019332102.