SATICI, B. Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekâ ile Okul Doyumu İlişkisinde Akademik Mükemmeliyetçilik ve Ertelemenin Sıralı Aracılığı. Yaşadıkça Eğitim, v. 34, n. 1, p. 28-41, 15 mar. 2020.