Taşkın, P. (2019). Eğitim Örgütlerinde İstismarcı Yönetim ve Örgütsel Öç Alma Davranışı Arasındaki İlişki. Yaşadıkça Eğitim, 33(1), 85-99. https://doi.org/10.33308/26674874.201933194