Özkan, U. (2018). Devamsızlık ve Akademik Başarı: Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Yaşadıkça Eğitim, 32(2), 53-70. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/80