Korkut Owen, F. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Gelişim İhtiyaçları. Yaşadıkça Eğitim, 32(2), 28-39. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/78