Yetgin, O., & Kara, A. (2018). Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygısı ve Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 32(2), 16-27. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/77