Emre Müezzin, E., & Kaya, A. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum ve Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, 32(1), 69-90. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/72