Erbay, A., & Kolburan, Ş. G. (2018). Riskli Ergen Davranışlarında Anne-Baba Eğitim Düzeyleri İle Okul Sistemi Dışında Kalmanın Etkileri. Yaşadıkça Eğitim, 32(1), 27-44. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/70