Değirmenci, G., & Mağden, D. (2017). Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Ergenlerde Yaşam Doyumu Ve Okula Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 31(2), 1-10. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/64