Kaplan, İzzet. (2016). Maarif Müfettişlerinin Sınıf/Ders Denetimi Görevlerinden Muaf Tutulmalarına İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, 30(1), 43-60. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/48