Şimşek, M. (2016). Denetim Tebliğlerine Göre Okullarda Müzecilik Eğitimi. Yaşadıkça Eğitim, 30(1), 21-30. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/46