Erim Eker, B. (2015). Öğretmenlerin Gözünden Bir Okul Örgütü: Metaforlarla Analiz. Yaşadıkça Eğitim, 29(2), 25-42. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/42