Akalın, N., & Akbarov, A. (2015). İngilizce Yabancı Dil Bağlamında Dil Öğretimi Etkinliğini Artırmak İçin Mizah Kullanımı. Yaşadıkça Eğitim, 29(2), 11-24. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/41