Uçar Kaplan, E. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yönetim ile Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yaşadıkça Eğitim, 29(1), 49-64. Adresinden erişilir : http://journals.iku.edu.tr/yed/index.php/yed/article/view/38