Gümrükçü Bilgici, B., & Ünver, N. (2021). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 580-593. https://doi.org/10.33308/26674874.2021352317