Satıcı, B. (2020). Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekâ ile Okul Doyumu İlişkisinde Akademik Mükemmeliyetçilik ve Ertelemenin Sıralı Aracılığı. Yaşadıkça Eğitim, 34(1), 28-41. https://doi.org/10.33308/26674874.2020341142