Toprak, Z., & Çetiner Bacak, S. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerileri ile Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 33(2), 306-317. https://doi.org/10.33308/26674874.2019332133