Kozikoğlu, I., & Camuşcu, K. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşlukları ile Araştırma/Sorgulamaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Yaşadıkça Eğitim, 33(2), 187-201. https://doi.org/10.33308/26674874.2019332132