Çelik, A., & Keskinkılıç Kara, S. B. (2019). Örgütsel Yabancılaşmanın Yordayıcısı Olarak Farklılıkların Yönetimi. Yaşadıkça Eğitim, 33(2), 333-356. https://doi.org/10.33308/26674874.2019332118