Alabay, E., & Yağan Güder, S. (2019). Çocuk Gelişimi Lisans Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Düzeyi ile Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. Yaşadıkça Eğitim, 33(2), 247-261. https://doi.org/10.33308/26674874.2019332102