(1)
Taşkın, P. Eğitim Örgütlerinde İstismarcı Yönetim Ve Örgütsel Öç Alma Davranışı Arasındaki İlişki. YED-JEL 2019, 33, 85-99.