(1)
Bağlıbel, M.; Samancıoğlu, M. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarında Eğitim: 1998-2018 Yıllarına İlişkin Bir İnceleme. YED-JEL 2019, 33, 47-68.