(1)
Özkan, U. Devamsızlık Ve Akademik Başarı: Seçilmiş Ülkeler Ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. YED-JEL 2018, 32, 53-70.