(1)
Yetgin, O.; Kara, A. Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygısı Ve Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. YED-JEL 2018, 32, 16-27.