(1)
Emre Müezzin, E.; Kaya, A. Üniversite Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Ve Psikolojik Yardım Aramaya İlişkin Görüşleri. YED-JEL 2018, 32, 69-90.