(1)
Değirmenci, G.; Mağden, D. Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Ergenlerde Yaşam Doyumu Ve Okula Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. YED-JEL 2017, 31, 1-10.