(1)
Kaplan, İzzet. Maarif Müfettişlerinin Sınıf/Ders Denetimi Görevlerinden Muaf Tutulmalarına İlişkin Görüşleri. YED-JEL 2016, 30, 43-60.