(1)
Şimşek, M. Denetim Tebliğlerine Göre Okullarda Müzecilik Eğitimi. YED-JEL 2016, 30, 21-30.