(1)
Satıcı, B. Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekâ Ile Okul Doyumu İlişkisinde Akademik Mükemmeliyetçilik Ve Ertelemenin Sıralı Aracılığı. YED-JEL 2020, 34, 28-41.