(1)
Toprak, Z.; Çetiner Bacak, S. Ortaokul Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerileri Ile Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. YED-JEL 2019, 33, 306-317.