(1)
Kozikoğlu, I.; Camuşcu, K. Ortaokul Öğrencilerinin Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşlukları Ile Araştırma/Sorgulamaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. YED-JEL 2019, 33, 187-201.