(1)
Gündüz, G. F. Öğrenmeyi Öğrenme Üzerine Ev Temelli Aile Katılımı Çalışması. YED-JEL 2019, 33, 275-305.