(1)
Kaplan, G.; Aksoy, V. Özel Eğitim Kurumlarının Fiziksel Koşullarının Evrensel Tasarım İlkeleri Doğrultusunda İncelenmesi: Eskişehir Örneği. YED-JEL 2019, 33, 169-186.