(1)
Balcı, E. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. YED-JEL 2019, 33, 262-274.