(1)
Çelik, A.; Keskinkılıç Kara, S. B. Örgütsel Yabancılaşmanın Yordayıcısı Olarak Farklılıkların Yönetimi. YED-JEL 2019, 33, 333-356.