(1)
Metin Peten, D. Öğretmen Adaylarının Yazılı Argümanlarının Gelişiminde Akran Ve Öğretmen Değerlendirmesinin Etkisinin Karşılaştırılması. YED-JEL 2019, 33, 121-139.