(1)
Alabay, E.; Yağan Güder, S. Çocuk Gelişimi Lisans Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Düzeyi Ile Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. YED-JEL 2019, 33, 247-261.