[1]
Kaplan, İzzet 2016. Maarif Müfettişlerinin Sınıf/Ders Denetimi Görevlerinden Muaf Tutulmalarına İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim. 30, 1 (May. 2016), 43-60.