[1]
Satıcı, B. 2020. Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekâ ile Okul Doyumu İlişkisinde Akademik Mükemmeliyetçilik ve Ertelemenin Sıralı Aracılığı. Yaşadıkça Eğitim. 34, 1 (Mar. 2020), 28-41. DOI:https://doi.org/10.33308/26674874.2020341142.